Adatkezelési tájékoztató

Ennek a dokumentumnak az a célja, hogy figyelemmel az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezéseire, tájékoztatást kapj a foldeskatalin.hu címen elérhető weboldal adatkezelési elveiről és gyakorlatáról.
Néhány fogalom és magyarázatuk
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép stb.) rögzítése.

Adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Személyes adat: bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Ilyen lehet pl. a név, e-mail cím, lakcímadatok, a használt eszköz IP címe, stb.

Különleges személyes adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre, az egészségi állapotra, valamint a kóros szenvedélyre vonatkozó és a bűnügyi személyes adat.

Adatfeldolgozó: az személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.

Szolgáltatás: a foldeskatalin.hu honlapon nyilvánosan, vagy regisztrációt követően elérhető szöveges, képi, videó- és hang tartalmak, hírlevél.

Cookie-k („sütik”): rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén vagy más, a szolgáltatás igénybevételét lehetővé tevő eszközén. A cookie célja, hogy az adott internetes szolgáltatás használatát megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása) a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt, vagy érvényessége le nem jár. A sütik használatát a böngésző beállítása útján képes korlátozni, az elhelyezett sütiket pedig törölni.

Felhasználó: az a természetes személy, aki a honlap szolgáltatásait igénybe veszi, a honlapon regisztrál és személyes adatait megadja, hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.

Külső szolgáltató: olyan, az adatkezelőtől független szolgáltató, aki a honlapba ágyazott szolgáltatásokkal plusz funkciókat biztosít.

Tájékoztató: jelen adatkezelési tájékoztató.
Ki kezeli a megadott személyes adataidat?
Az adatkezelő Földes Katalin. A személyes adatok kezelése során nem veszek igénybe külső adatfeldolgozót.
Milyen adataidat kezelem?
A honlapon történő kapcsolatfelvétel esetén:

név,
email cím,
telefonszám.

Függetlenül a fentebb leírtaktól előfordulhat, hogy a szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató, az adatkezelő tájékoztatása nélkül a honlapon adatkezelési tevékenységet folytathat. Az ilyen tevékenység nem minősül az adatkezelő által folytatott adatkezelésnek. Az adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az ilyen adatkezelések kiszűrése és megakadályozása érdekében.

A honlapon nem gyűjtök, tárolok és kezelek különleges személyes adatnak minősülő adatot.
Milyen egyéb adatot kezelek?
Cookie-k (sütik)

A szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan a számítógépeden, vagy más internetezésre használt eszközödön kisméretű adatcsomagok, ún. “cookie”-k (sütik) kerülnek elhelyezésre. Ezek segítségével biztosítható a szolgáltatás magas színvonala, testreszabhatósága, fejlesztése. A cookie-k elhelyezését engedélyezned kell. Az engedély megadásának megtagadásával a tudomásul veszed, hogy az elérhető szolgáltatás nem lesz teljes értékű.

Az oldalon használt cookie-król a Cookie tájékoztató-ban olvashatsz.

Technikai adatok

A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a számítógépednek, vagy internetezésre szolgáló más eszközödnek azon adatai, melyek a weboldal használata során generálódnak, és amelyeket a rendszer a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.
Miért kezelem az adataidat (az adatkezelés célja)?
Az adataidat az alábbi szolgáltatások biztosításához kezelem:

Kapcsolat felvétel a megadott email cím és telefonszám segítségével.
Miért kezelhetem az adataidat (az adatkezelés jogalapja)?
Az adataid kezelésének jogalapja minden esetben a tájékoztatásodat követő kifejezett hozzájárulásod az adatok kezeléséhez. Ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatod és kérheted adataid törlését. Ebben az esetben tudomásul veszed, hogy az adatok megadáshoz kötött szolgáltatások a későbbiekben nem lesznek elérhetőek számodra. A hírlevélben minden esetben találhatsz egy leiratkozásra szolgáló hivatkozást. Ha leiratkoztál, többet nem küldök Neked hírlevelet, a tárolt személyes adataidat törlöm az adatbázisból.
Meddig kezelem az adataidat?
Az adataidat mindaddig kezelem, amíg azok a szolgáltatások amelyek miatt az adatokat megadtad elérhetőek, vagy hozzájárulásod visszavonásáig kezelem.
Hogyan kezelem az adataidat és hogyan vigyázok az adataidra?
Adataid kezelőjeként úgy választom meg a szolgáltatások nyújtásakor használt eszközöket, szolgáltatásokat és szolgáltatókat, hogy adataid a lehető legnagyobb biztonságban legyenek. Az eszközöket, szolgáltatásokat és szolgáltatókat folyamatosan figyelemmel kísérem, a szükséges karbantartásokat, fejlesztéseket elvégzem, hogy a biztonság folyamatosan fenntartható legyen. Olyan szervezési és technikai eljárásokat alkalmazok, amelyek biztosítják, hogy az általam kezelt személyes adatok csak az arra jogosultak számára legyenek megismerhetőek.

Az adataidat a jogszabályokban meghatározott eseteket kivéve harmadik személynek nem adom át, hozzáférést azokhoz nem engedek.

Ez alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, amely az azonosításodra alkalmas adatot semmilyen formában nem tartalmazhat, ezáltal nem minősül adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

Amikor adatokat adsz meg, nem ellenőrzöm azok valódiságát, helyességükért Te felelsz.

A személyes adataidat kizárólag arra a célra használom, amelyre az eredetileg kértem. Amennyiben más célra is használni kívánnám azokat, akkor ahhoz a hozzájárulásodat külön kérni fogom.
Külső szolgáltatók
Regisztrációt vagy belépést könnyítő külső szolgáltatók

A honlap jelenleg nem használ regisztrációt vagy belépést könnyítő külső szolgáltatót.

Webanalitikai és hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatók

Google Analytics
Facebook Pixel

Tárhelyszolgáltató
RACKFOREST KFT. 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Felhívom a figyelmedet arra, hogy az oldal szolgáltatójaként nem ismerem a külső szolgáltató által átvitt adatok tartalmát, valamint azt, hogy ezeket a Facebook, és a Google miként használja. Erre vonatkozó további információkat a Facebook Adatkezelési szabályzatában, és a Google Adatvédelmi irányelveiben találsz.
Jogaid és kötelezettségeid
Kérhetsz tájékoztatást a kezelt személyes adataidról. A tájékoztatást a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott e-mail címről kérheted.

Jogod van a kezelt személyes adataid helyesbítésére, vagy módosítására.
Kérheted a kezelt személyes adatok törlését, kérheted a személyes adatok korlátozását, illetve tiltakozhatsz személyes adataid kezelése ellen, amennyiben úgy érzed, jogosulatlanul kezelem az adataidat.

Bármikor lehetőséged van a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulásodat visszavonására, ez azonban nem jelenti azt, hogy a visszavonást megelőző adatkezelés jogosulatlanná válna.

Amennyiben a hozzájárulásod visszavonása a személyes adataid törlésére irányuló kéréssel párosul, úgy az az adatok megadásához kötött szolgáltatásokhoz való hozzáférésed is megszűnik.

Ha az adatkezeléssel kapcsolatban kérdésed van, kérlek jelezd az [email protected] e-mail címre küldött levélben, vagy a Kapcsolat űrlapon keresztül! A Kapcsolat űrlapon keresztül folytatott kommunikáció naplózásra kerül és jelen Tájékoztatóban foglaltak tudomásulvételéhez kötött.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszoddal közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36 1 391 1400; e-mail: [email protected]; honlap: www.naih.hu) is fordulhatsz.

Jogaid megsértése esetén bírósághoz fordulhatsz. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Jelen tájékoztató a jövőben – a jogi előírások, illetve a weboldal szolgáltatásainak változása miatt – a felhasználók előzetes értesítését követően változhat. A mindenkor érvényes változatot a honlapon olvashatod.